Arbeidsmediation – Result Mediation Centre – Medrecht

Result Mediation Centre is gespecialiseerd in arbeidsrelaties. Veel arbodiensten en verzekeraars verwijzen naar ons wanneer er sprake is van ziekte in combinatie met een arbeidsgeschil. Diensten als Keerpunt, ArboNed, MKBasics, Arbo Unie, Zorg van de zaak, Capability en ArGon Groep schakelen ons in voor mediation.

Veel mediations vinden plaats in het kader van de verplichtingen voor werknemer en werkgever onder de Wet Verbetering Poortwachter. Deze wet is gericht op het voorkomen van langdurig verzuim door ziekte. De wet verlangt dat werkgever en werknemer zich samen inspannen om de getroffen werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Wanneer een conflict in de weg staat bij re-integratie, wordt van de partijen verwacht dat zij met een mediator in gesprek gaan.

Veel ervaring in arbeidsmediations

Onze mediators hebben meer dan 10.000 mediations positief afgesloten. Een mediation is succesvol als de uitkomst voor beide partijen acceptabel is.

Bekijk onze video over arbeidsmediation

Actuele berichten

Vacature arbeidsmediator
Result Mediation Centre zoekt een ervaren arbeidsmediator (fulltime) ter uitbreiding van haar team landelijk werkende arbeidsmediators. Regio: Rotterdam/Amsterdam (Randstad). Wij zijn met 1.200 mediations per jaar het grootste arbeidsmediation kantoor van Nederland.
Lees meer…

Onderhandelprincipes in de verzuimbegeleiding
In nauwe samenwerking met Professor Richard Birke van Willamette University in Portland heeft Result Mediation Centre een vertaalslag gemaakt van 11 psychologische onderhandelprincipes naar de praktijk van de verzuim- en conflictbegeleider.
Lees meer…

Ook transitievergoeding na twee jaar loondoorbetaling zieke werknemer
Vanaf 1 juli 2015 moeten werkgevers een transitievergoeding betalen voor iedere werknemer die het bedrijf onvrijwillig verlaat en twee jaar of langer in dienst is bij de werkgever. Dat geldt dus ook voor de werknemer die arbeidsongeschikt is en na twee jaar het bedrijf verlaat.
Lees meer…

One Day Mediation
Wanneer de onderhandeling vastloopt, een procedure onafwendbaar lijkt en de kosten zich opstapelen, op dat moment brengt een One Day Mediation (ODM) uitkomst. Geen slepende mediations of procedures, maar commitment van beide kanten om in één dag tot een voor beide partijen acceptabele oplossing te komen onder leiding van een mediator.
Lees meer

Contactplaatje

Bel nu 020-2050239 voor ons kantoor in Amsterdam of
030-2996234 voor ons kantoor in Utrecht.

of neem contact op per e-mail:

contactgegevens

Nieuws

Bekijk alle berichten >

Trainingen

Bekijk alle trainingen >